Välkommen till visklubben hallen

Om oss

Hur började historien om Visklubben Hallen?

"Det måste ha varit 1978. Vi brukar säga det i alla fall. När vi skall jubilera. Det började som en referensgrupp på kulturförvaltningen i Karlstad med kultursekreteraren Anders Ek samt operasångaren Bo Runqvist som initiativtagare. Vi var några lämpliga personer som kallades till samråd om en visklubbsstart (Kjell Kvarnevik, Rolf Olsson och jag bl.a). Efter en tid konstituerades en styrelse. Vi höll till med våra konserter på olika scener till en början. Efter en tid flyttade vi in på Karlstads gamla saluhall som hade byggts om till ett allaktivitetshus - drogfritt. Här bokade vi upp oss när vi hade konserter. Vi spånade på ett namn och en logotype. Det blev Visklubben Hallen. Och logotypen blev helt enkelt en stiliserad bild av saluhallens fasad. Här kom vi sen att stanna i många år och grundlägga vår verksamhet. Konserterna var många och alla de kända svenska visartisterna var naturligtvis där och framträdde. Fem konserter per säsong (vår och höst) var vanligt. Ekonomin syddes ihop med medlemsavgifter, entréer, kommunalt kulturbidrag samt bidrag från studieförbund-framförallt ABF. Ibland gjorde vi egna produktioner och sjöng och spelade själva. Samarbete pågick med Visklubb-67,Säffle samt så småningom med en nystartad visklubb i Kil. När saluhallen på nytt byggdes om och verksamheten förändrades där upphörde så småningom visklubbens konserter där. Idag ambulerar klubben bland kommunens olika scener, tex Sundstaaulan, Biblioteket (caféet eller Arenan), Museicaféet, Alsters Herrgård, Café August eller någon hembygdsgård i Kommunen. Allt efter lägenhet och behov." Tommy Edström

Kontakta oss här.

På gång

Sommar i kvarteret Almen

Välkommen till en sommar full av arrangemang i kvarteret Almen. Detta mysiga kvarter, beläget ett stenkast från city, är ett av få områden som överlevde branden i staden år 1865 och är än idag relativt okänt bland Karlstadborna. I sommar ska det bli ändring på det. Visklubben Hallen och Signe presenterar ”Sommar i kvarteret Almen” där Kaffe, konst och konserter står på schemat.

Välkomna!